Խորագրեր

 

Ինչպես կարդալ փաստաթղթերը

Կարող եք ասել, թե երբ եք հասել անհատական գրքի կամ փաստաթղթի, քանզի դրանց վերնագիրը, կամ առաջին էջի նկարը երևում են էջի վերին ձախ մասում: Որոշ հավաքածուներում սա ուղեկցվում է նաև բովանդակությամբ, մինչ ուրիշներում կարելի է տեսնել ընթացիկ էջի համարը և առանձին պատուհան, որտեղից կարելի է ընտրել նոր էջ և գնալ առաջ կամ հետ: Բովանդակությունում ընթացիկ մասի վերնագիրը թավ է, և բովանդակությունը ընդարձակավող է, -- սեղմեք թղթապանակների վրա դրանք բացելու կամ փակելու համար. սեղմեք բացված գրքի պատկերիկի վրա, այն փակելու նպատակով:

Ստորև բերված է ընթացիկ բաժնի բացատրությունը: Երբ այն կարդաք, կտեսնեք սլաքներ, ձեզ հաջորդ բաժիններ տանելու կամ հետ տեղափոխելու համար:

Վերնագրից կամ առաջին էջի նկարից ներքև կան մի քանի կոճակներ: Սեղմիր ընդլայնիր տեքստը ընթացիկ բաժնի ողջ տեքստը բացելու համար: Եթե փաստաթուղթը ընդարձակ է, սա կարող է երկար տևել և կօգտագործվի մեքենայական մեծ հիշողություն: Սեղմիր ընդլայնիր բովանդակությունը ողջ բովանդակությունը այնպես ընդլայնելու համար, որ կարողանաս դիտել բոլոր գլուխների վերնագրերը և ենթագլուխները: Սեղմիր առանձնացնել դիտման նոր պատուհան բացելու համար: (Սա օգտակար է, եթե ցանկանում եք համեմատել իրար հետ փաստաթղթերը, կամ միանգամից կարդալ երկու փաստաթուղթ): Վերջապես, երբ կատարում ես փնտրում, որոնվող բառերը ներկված են լինում: Սեղմիր չներկել սա անջատելու համար:

բացիր գրադարանի այս բաժինը և դիտիր բովանդակությունըԲացիր այս գրքադարակը
բացեք այս փաստաթուղթը և դիտեք բովանդակությունըփակիր այս գիրքըԲացիր/փակիր այս գիրքը
Դիտել փաստաթուղթըԴիտիր տեքստի այս բաժինը
նախորդ բաժինհաջորդ բաժինԳնա նախորդ/հաջորդ բաժին
Արտածիր կամ ոչ լրիվ` տեքստը
Ընդլայնիր կամ ոչ՝ բովանդակությունը
Բացիր այս էջը նոր պատուհանում
Ներկիր կամ ոչ` փնտրման տերմինները

 

Ինչպես որոնել ըստ որոշակի բառերի

Փնտրման պատուհանից, կատարիր հետևյալ քայլերը:

  1. Որոշիր թե ինչ տերմիններ ես ուզում փնտրել
  2. Հստակեցրու, ուզում ես փնտրել ըստ բոլոր թե միայն որոշ բառերի:
  3. Մուտք արա փնտրովի բառերը
  4. Սեղմիր Սկսիր փնտրումը կոճակը

Երբ հարցումը կատարված է, առաջին քսան համընկնող փաստաթղթերի վերնագրերը կարտածվեն: Ներքևի մասում կա կոճակ, որը բացում է հաջորդ քսան փաստաթուղթը: Այստեղ կան կոճակներ, որոնց օգնությամբ կարող եք տեղաշարժվել դեպի հաջորդ քսան գրառումը, և կամ հետ վերադառնալ դեպի առաջին քսանյակին: Եվ այսպես շարունակ: Փաստաթուղթը դիտելու համար, սեղմիր վերնագրի վրա, կամ կողքի փոքրիկ կոճակը:

Ամենաշատը հնարավոր է 100 փաստաթուղթ գտնել: Եթե այս թիվը ցանկանում եք փոխել, ապա սեղմեք նախապատվություններ կոճակը, որը գտնվում է էջի վերևում:

 

Փնտրման տերմիններ

Ինչ էլ մուտք անեք հարցման պատուհանում, դրանք կներկայացվեն բառերի ցուցակի տեսքով, որոնք կոչվում են “փնրման տերմիններ”: Ամեն տերմին կազմված է այբբենական և թվային նիշերից: Տերմինները բաժանված են իրարից բացատներով: եթե առկա է որևէ կետադրական նշան, ապա սրանք ծառայում են տերմինները իրարից անջատելու համար, այսինքն կատարում են բացատի դեր: Եվ սրանք անտեսվում են: Հնարավոր չէ փնտրել ըստ բառերի, որոնք ընդգրկում են կետադրական նշաններ:

Օրինակ, հետևյալ հարցումը

կլինի նույնը, ինչ

 

Հարցման տեսակ

Կան երկու տարբեր տեսակի հարցումներ.

Օգտագործիր այնքան փնտրման տերմիններ, որքան որ ուզում ես. ամբողջական նախադասություն կամ էլ լրիվ պարագրաֆ: եթե նշեք միայն մեկ տերմին, փաստաթղթերը կդասակարգվեն ըստ դրա հանդիպման հաճախականության:

 

Հարցման տիրույթ

Շատ հավաքածուներում որոնման համար կարող եք ընտրել տարբեր ցուցիչներ: Օրինակ, կարող են լինել հեղինակների կամ վերնագրերի ցուցիչներ: Կամ պարագրաֆների ցուցիչներ: Ընդհանրապես, փաստաթուղթը գտնվում է, անկախ թե ինչ ցուցիչով ես փնտրում:

Եթե փաստաթղթերը գրքեր են, նրանք կբացվեն համապատասխան տեղում:

 

Ձեր նախընտրությունների փոփոխում:

Երբ սեղմում ես էջի վերևում առկանախապատվություններ կոճակը, ապա կարող ես փոխել միջերեսի որոշ արժեքներ, քո պահանջներին բավարարելու համար:

 

Հավաքածուի նախապատվություններ

Որոշ հավաքածուներ պարունակում են ենթահավաքածուներ, որոնցից յուրաքանչյուրում կարելի է կազմակերպել անկախ փնտրում, կամ կարելի է փնտրել ողջ հավաքածուն: Նախապատվություններ էջից կարող եք որոշել, թե որ ենթահավաքածուները ընդգրկել փնտրման մեջ:
 

Լեզվական նախապատվություններ

Ամեն հավաքածու ունի ներկայացման լռակյաց լեզու: Բայց եթե ցանկանում եք, կարող եք անցնել մեկ այլ լեզվի: Բոլոր հավաքածուները թույլ են տալիս անցնել գրաֆիկական միջերեսից տեքստայինի: Սա հատկապես օգտակար է տեսողական խանգարումներ ունեցող մարդկանց համար, երբ պետք է օգտագործել պաստառային լայն տառատեսակներ կամ ձայնի սինթեզատորներ:
 

Ներկայացման նախապատվություններ

Կախված հավաքածուից, կարող եք ընտրել ներկայացման վերահսկման պայմանները:

Ոստայնի էջերի հավաքածուները պասիվացնում են ամեն փաստաթղթի վերին մասում առկա Գրինսթոունի կառավարման տողը: Այսպիսով մեկ անգամ փնտրում կատարելով, ուղղակիորեն կանգնում եք ոստայնի ճշգրիտ էջի վրա, առանց Գրինսթոունի ղեկավարող տողի: Մեկ այլ փնտրում կատարելու համար պետք է օգտագործեք դիտակի “հետ” կոճակը: Այս հավաքածուները նաև թույլ են տալիս պասիվացնել Գրինսթոունի զգուշացնող հաղորդումները այն դեպքերում, երբ սեղմում եք կապերի վրա, որոնք տանում են թվային գրադարանի հավաքածուներից դուրս, կամ ուղղակիորեն ոստայնի վրա: Որոշ Ոստայնային հավաքածուների համար կարելի է վերահսկել արդյոք կապերը “Փնտրման արդյունքներ” էջից տանում են ուղղակիորեն դեպի Համընդհանուր պաշարի որսիչի վրա թե թվային գրադարանի էջի պատճենի վրա:

 

Փնտրման նախապատվություններ

Երկու զույգ կոճակներ վերահսկում են տեքստի տեսակը որը առկա է փնտրման մեջ: Առաջին բազմությունը (պիտակավորված որպես "պատճառային տարբերություններ") վերահսկում է, արդյոք ստեղնաշարի վերին և ստորին նիշերը համընկնում են: Երկրորդը ("բառի վերջավորություններ") վերահսկում է արդյոք անտեսել բառերի վերջավորությունները թե ոչ: Հնարավոր է ստանալ հարցման լայն պատուհան, այնպես որ կարելի է իրականացնել պարագրաֆային-հիմնված որոնումներ:

Օրինակ, եթե անտեսել դեպքերի տարբերությունները և անտեսել բառերի վերջավորությունները կոճակները ընտրված են, հետևյալ հարցումը

կընկալվի որպես նույնը, ինչ

քանզի "African" բառի մեծատառ A տառը կձևափոխվի իր փոքրատառին, և "n" ու "ing" վերջածանցները դուրս կմղվեն "African" և "building" բառերից: Նաև "s" կհանվի "builds" բառից):

Կարելի է անցնել "խորացված" հարցման վիճակին, որը թույլ է տալիս օգտագործել AND (&), OR (|), NOT (!) տերմինները: Սա թույլ է տալիս ձևակերպել ավելի ճշգրիտ հարցումներ: Կարելի է միացնել փնտրման պատմության հնարավորությունը, որը ցույց է տալիս վերջին մի քանի հարցումները: Սա հեշտացնում է օգտվելով նախորդ փնտրումներից, իրականացնել դրանց մի քիչ ձևափոխված տարբերակները: Վերջապես, յուրաքանչյուր փնտրման համար կարելի է վերահսկել վերադարձված փնտրման բազմությունը: