Այս էջը օգնում է ձեզ կատարելագործել Greenstone-ի բազմալեզու լեզվական աջակցություոնը։ Օգտագործելով դրանք, դուք կարող եք

Ձեզ կներկայացվի ցանցային էջերի հաջորդականություն, որոնցից յուրաքանչյուրը պարունակում է թարգմանելու արտահայտություն։ Դուք թարգմանում եք լեզվի միջերեսը դարձված առ դարձված։ Շատ արտահայտություններ պարունակում են HTML ֆորմատավորման հրամաններ. դուք չպետք է փորձեք թարգմանել սա, այլ պահպանել դրանք անձեռնամխելի թարգմանված տարբերակում։ Բառերը, որոնք տեղադրվում են ընգծման նշանների միջև ( նման _ սրան_) նույնպես չպետք է թարգմանվեն (Դրանք Greenstone "մակրո" անուններն են)

Եթե դուք թարմացնում եք գոյություն ունեցող լեզի միջերեսը, ձեզ չեն ներկայացվի արտահայտություններ որոնց համար թարգմանություն արդեն գոյություն ունի։ Երբեմն թարգմանությունը արդեն արված է, բայց անգլերեն տեքստը դրանից հետո փոփոխվել է։ Այս դեպքում ընթացիկ թարգմանությունը երևում է և դուք պետք է ստուգեք և թարմացնեք այն, եթե դա անհրաժեշտ է ։

Ուղղելու համար այն թարգմանությունը, որն արդեն թարմացված է եղել օգտագործեք "Ուղղել գոյություն ունեցող թարգմանությունը" հնարավորությունը, որը հասանելի է Greenstone-ի բոլոր մասերի համար։

Յուրաքանչյուր էջ ավարտվում է "Գրանցել" կոճակով։ Երբ դուք սեղմում եք սա, փոփոխություններ եա անմիջապես կատրվում nzdl.org կայքի Գրինսթոոին համակարգում։ Յուրաքանչյուր էջում այս կոճակը առկա է կայք մուտք գւրծելու համար։

Ընտրեք լեզուն։: